Consultanță

Consultanță scriere proiecte

Pregătirea accesării fondurilor nerambursabile prin:

 • analiza eligibilitatii aplicantului și respectiv a proiectului acestuia;
 • analiza încadrării proiectului în condițiile de eligibilitatesi selecție a programului de finanțare nerambursabilă;
 • realizarea documentației de accesare finanțării;
 • asistență la pregătirea documentelor însoțitoare cererii de finanțare
 • asistarea clientului în relația cu Autoritatea Contractantă;
 • consultanță pentru pregătirea documentelor în vederea contractării finanțării nerambursabile.

Consultanță și asistență pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

 • asistarea clientului în relația acestuia cu Autoritatea Contractantă în procesul de implementare a proiectului;
 • pregătirea documentațiilor/dosarelor de achiziție privată/ publică prin aplicarea procedurilor specifice și legislației în vigoare
 • consultanță pentru întocmirea raportărilor periodice către Autoritatea Contractantă
 • consultanță în vederea întocmirii cererilor de rambursare
Image-07

Consultanță pentru modificarea proiectelor pe parcursul derulării lor

Pe parcursul derulării proiectelor finanțate din fonduri europene pot apărea situații neprevăzute, modificări legislative sau de necesitate, situații care impun modificarea contractelor de finanțare. Asigurăm asistență în elaborarea diverselor documente specifice necesare pentru modificarea contractului de finanțare prin acte adiționale sau note de aprobare:

 • Modificările tehnice și/sau financiare
 • Rectificarea bugetului prin realocări ale valorilor între capitolele acestuia fără depășirea sumei inițial aprobate.
 • Prelungirea duratei de execuţie a investiţiei
 • Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de achiziţii
 • Schimbarea denumirii Beneficiarului sau a oricărui element de identificare a Beneficiarului;
 • Cesiunea Contractului de Finanţare
 • Modificări ale regimului de TVA
 • Cazurile în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile,etc
Portrait of busy people discussing new project or working plan