INTREBARI FRECVENTE

La depunerea Cererilor de Finanțare se pot prezenta extrase de cont bancare eliberate de bănci din străinatate?

Extrasele de cont trebuiesc eliberate de băncile aflate pe teritoriul României.

Scrisoarea de confort emisă de bancă trebuie să acopere valoarea totală a proiectului sau doar partea de cofinanțare? Pentru care valoare din bugetul indicativ trebuie prezentată scrisoarea de confort?

Scrisoarea de confort trebuie să acopere partea de cofinanțare, asigurând astfel minimum contravalorii cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de către beneficiar (solicitant).

Se poate achiziționa teren agricol pe vreo măsură finanțată din FEADR?

Da, se poate achiziționa teren agricol prin submăsura 6.1 și 19.2 – 6.1.

Se va continua măsură 6.1 în perioada 2023-2027? Care va fi suma maximă acordată?

Da, măsura 6.1 va avea continuitate în perioada de programare următoare, iar conform fișei măsurii aflate în dezbatere, suma maximă acordată va fi de maxim 70.000 euro. Menționăm că această suma va fi finală odată cu aprobarea programului de finanțare.

Se poate finanța construirea unei pensiuni agroturistice?

În cadrul ultimului apel, aferent submăsurii 6.4, a fost eligibilă pentru finanțare doar modernizarea pensiunilor agroturistice. Menționăm că odată cu aprobarea noului program, aferent perioadei 2023-2027, vom avea detalii despre posibilitățile viitoare.