Evaluare proiecte

Cu o experiență vastă în evaluarea de proiecte, dată de cele peste 300 de proiecte evaluate, Logic Money SRL are capabilitatea de a asigura acest tip de serviciu colaboratorilor săi.

Am dobândit experiență relevanță atât ca evaluator intern (pentru AFIR)  cât și extern (pentru Ministerul Fondurilor Europene si Grupurile de Acțiune Locală). în cadrul următoarelor programe:

  • SAPARD

  • FEADR 2007-2013

  • FEADR 2014-2020

  • POS CCE

Above view of several successful partners throwing papers in joy