Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul Operațional Competitivitate, a publicat Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive”, versiunea consolidată în urma consultării publice.

Documentul integral se poate consulta accesând următorul link: